Insights dla menedżerów

Narzędzia i techniki zarządzania mogą być skuteczne tylko w sytuacji gdy są dostosowane zarówno do menedżera jak i jego podwładnych. Dajemy możliwość skorzystania z konkretnych wskazówek i informacji w kierowaniu właśnie TYMI ludźmi przez TEGO człowieka. To konkret i efektywne rozwiązanie maksymalnie dopasowane do menedżera i jego zespołu.

Nasze rozwiązanie oparte jest na licencji modelu Insights Discovery. Jest to sprawdzone i cenione narzędzie dla osób zarządzających – pozwala zidentyfikować mocne i słabe strony oraz potencjał każdej z osób w zespole, a jednocześnie daje konkretne informacje jakie kompetencje warto u niej rozwijać.
Szef – ma większą świadomość jak dotrzeć do każdego pracownika, jaki wybrać wobec niego styl komunikacji i jak go motywować.

Metoda Insights Discovery od kilkunastu lat obecna jest na rynku europejskim i z powodzeniem wykorzystywana przez takie firmy jak British Airways, Eli Lilly, British Telecom, a w Polsce między innymi: Bank Millennium, Polkomtel, Saint-Gobain, Solvay Pharmaceuticals, Alcatel-Lucent Polska.

Korzyści z pracy z Profilem diagnostycznym

  • wygoda i szybkość - test elektroniczny wypełniany w czasie 20 min
  • wiarygodność - raport opiera się na wynikach tysięcy badań i jest wysoko ceniony ze względu na swoją trafność i poprawność metodologiczną
  • łatwość stosowania – język kolorów oparty o proste symbole jest łatwy do zrozumienia i stosowania w odniesieniu do zespołu i poszczególnych osób
  • konkret - jasne wskazówki rozwojowe do wprowadzenia w życie od zaraz

Kolejność działań w ramach projektu rozwojowego Insights Discovery:

  1. Spotkanie z konsultantem
  2. Wypełnienie testu
  3. Warsztaty "Wszystkie kolory zarządzania"
  4. Spotkanie konsultacyjne indywidualne

4 energie kolorystyczne Insights

Insights DiscoveryTM przekłada język psychologii na język silnych i mocnych stron każdego człowieka odnoszących się do jego osobowości. Opiera się to na symbolice 4 kolorów związanych z różnymi stylami myślenia i działania.

Choć każdy z nas posiada pewną kombinację energii kolorystycznych, zwykle jeden kolor jest kolorem dominującym i to właśnie on determinuje nasze reakcje.

Punktem wyjścia dla analiz jest jednostka oraz jej preferencje; połączone dane indywidualne dają ogólny obraz silnych i słabych stron zespołu, umożliwiając zbudowanie jedynej w swoim rodzaju strategii jego rozwoju.