Procedura reklamacji

Nazwa procedury

REKLAMACJA

Nr procedury

14

Opracował: Katarzyna Sobczak 21.11.2013 Podpis: Katarzyna Sobczak
Sprawdził: Aleksandra Muller 21.11.2013 Podpis: Aleksandra Muller
Zatwierdził: Ewa Polańska 21.11.2013 Podpis: Ewa Polańska

Czytaj więcej...

Standard Usługi Szkoleniowej

Realizujemy STANDARD USŁUGI SZKOLENIOWEJ POLSKIEJ IZBY FIRM SZKOLENIOWYCH (SUS PIFS)

Czytaj więcej...

Kodeks Dobrych Praktyk

Stosujemy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych (PIFS)

Czytaj więcej...