Podniesienie kompetencji kluczowych kadr MMŚP w zakresie rozwiązań proekologicznych 8 miast wojewódzkich

Celem projektu jest wzrost przygotowania przedsiębiorstw z sektora MMŚP do prowadzenia „zielonej firmy” efektywnie i racjonalnie korzystającej z zasobów naturalnych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 75 przedsiębiorstw i 288 pracowników. Poznaj perspektywy zastosowania technologii przyjaznych środowisku w mikro-, małych- i średnich przedsiębiorstwach.

Szkolenia i doradztwo są w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis

Czas Na Urząd Przyjazny Interesantom woj.wielkopolskie

Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 36 urzędników z 6 JST na kierowniczych stanowiskach urzędniczych.
Szkolenia ogólne i specjalistyczne dla 105 urzędników z 6 JST według potrzeb stanowiska pracy.
Studia podyplomowe dla 24 urzędników i szkolenia językowe dla 31 urzędników z 6 JST
EFS - Profesjonalne kadry gwarantem konkurencyjności Agromy

Profesjonalne kadry gwarantem konkurencyjności Agromy woj.warmińsko-mazurskie

Lider Projektu - firma Prospero Business Training przygotowała w partnerstwie z Agromą Olsztyn Grupą Sznajder Sp. z o.o. program rozwoju. Celem działań jest wzmocnienie konkurencyjności Agromy i budowanie przedsiębiorstwa opartego na wiedzy, poprzez podwyższenie kompetencji kadry pracowniczej. W okresie od 1.11.2011 r. do 31.12.2012 r. przeszkolonych zostanie 164 pracowników firmy w ramach cyklu zaprojektowanych przez Prospero Business Training szkoleń
EFS - Kluczowe kompetencje kadr determinantem konkurencyjności przedsiębiorstw

Kluczowe kompetencje kadr determinantem konkurencyjności przedsiębiorstw woj.łódzkie

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedsiębiorstwa, w których pracują osoby wykonujące czynności na stanowiskach kierowniczych, administracyjno-biurowych, sprzedaży i marketingu lub obsługi Klienta.
EFS - Lider Sprzedaży

Lider Sprzedaży

Od kwietnia 2011 roku rozpoczęliśmy kolejny projekt dofinansowany ze źródeł EFS rozwoju kompetencji pracowników. Szkolenie jest skierowane do osób zatrudnionych i mieszkających na terenie województwa śląskiego. Jego celem jest przygotowanie do pracy przyszłych lub początkujących przedstawicieli branży handlowej.
EFS - Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik

Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik

Urząd Miejski w Gliwicach wspólnie z firmą Prospero Business Training z Katowic przystąpił do realizacji Projektu «Profesjonalny Urząd - Kompetentny Urzędnik». Projekt jest przeprowadzany w ramach Priorytetu V Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 5.2 "Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej", Poddziałania 5.2.1 "Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej".
EFS - Era Zarządzania

Era Zarządzania

Szkolenia dofinansowane ze środków Unii Europejskiej dla kadry zarządzającej, realizowane w 8 miastach województwa kujawsko – pomorskiego. Nowy cykl szkoleń EFS adresowany jest do firm sektora MiŚP. 12 szkoleń przez okres 3 miesięcy w systemie co tydzień w godz. 09 - 16.

Szkolenia EFS zrealizowane

EFS - Zarządzanie w kryzysie

Zarządzanie w kryzysie. Szanse. Zagrożenia. Profesjonalizm

Cykl szkoleń dla kadry menedżerskiej dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zajęcia odbędą się w Bydgoszczy i Toruniu, co około 2 tygodnie. Łącznie 5 dwudniowych szkoleń z zakresu zarządzania.
EFS - Era Lidera

Era Lidera

Projekt 6 dwudniowych szkoleń dla kardy zarządzającej mikro-, małych i średnich firm współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS. Zapewniamy nocleg oraz wyżywienie dla gości spoza miast wojewódzkich.
EFS - Czas Menedżera

Czas Menedżera

Czas Menedżera - roczny cykl szkoleń finansowanych z EFS dla menedżerów, kadry zarządzającej, przedsiębiorców i właścicieli firm. Projekt realizowany pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi. Szkolenia prowadzą doświadczeni trenerzy biznesu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS.