efs-kolor.jpg

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

styczeń 2014 - czerwiec 2015

Celem projektu jest wzrost przygotowania przedsiębiorstw z sektora MMŚP do prowadzenia „zielonej firmy” efektywnie i racjonalnie korzystającej z zasobów naturalnych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 75 przedsiębiorstw i 288 pracowników

Zamów dokumenty aplikacyjne na swoją skrzynkę
Szkolenia i doradztwo są w 100% finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach pomocy de minimis

Zamów teraz aplikacje online

Jeżeli jesteś zainteresowany/-a projektem EFS «PODNIESIENIE KOMPETENCJI KLUCZOWYCH KADR MMŚP W ZAKRESIE ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH», wypełnij poniższy formularz, a my prześlemy na podany adres e-mail program szkoleń, dokumenty aplikacyjne oraz harmonogram

Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy*:

Adres E-mail*:

Lub pliki do pobrania

Pobierz teraz dokumenty aplikacyjne:

Rezerwacja na szkolenia EFS następuje po odesłaniu
do nas uzupełnionej «Karty zgłoszeniowej» drogą mailową
n.ossowski@propero.com.pl lub faxem pod nr: 52 360 60 62