efs-kolor.jpg

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

styczeń 2014 - czerwiec 2015

Celem projektu jest wzrost przygotowania przedsiębiorstw z sektora MMŚP do prowadzenia „zielonej firmy” efektywnie i racjonalnie korzystającej z zasobów naturalnych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 75 przedsiębiorstw i 288 pracowników

Informacje o projekcie

Zakres merytoryczny projektu:

5 modułów szkoleń ogólnych:
 1. Budowanie ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy zgodnie z polityką zrównoważonego rozwoju – szansą na podniesienie konkurencyjności firmy na globalnym rynku
 2. Przeprowadzenie Audytu Ekologicznego/Energetycznego – podstawą systemowego zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie oraz przygotowaniem firmy do wdrażania technologii przyjaznych środowisku i OZE
 3. Propozycje wprowadzenia niskobudżetowych działań i procedur proekologicznych w firmie – pierwszym krokiem uzyskania korzyści w obszarze ekoinnowacji
 4. Perspektywy zastosowania technologii przyjaznych środowisku i OZE w gospodarowaniu energią, odpadami oraz wodą i ściekami – drugim krokiem uzyskania korzyści w obszarze ekoinnowacji
 5. Możliwości pozyskania środków finansowych na wdrożenie technologii przyjaznych środowisku i OZE – trzecim krokiem do uzyskania korzyści w obszarze ekoinnowacji
Doradztwo ogólne w przedsiębiorstwie:
 • I. Zidentyfikowanie obszarów przygotowania firmy do zastosowania technologii przyjaznych środowisku i odnawialnych źródeł energii (ocena stanu zastanego w firmie, typu: nieruchomości, procesy technologiczno-produkcyjne, transport, gospodarka wodą, gospodarka odpadami)
 • II. Opracowanie programu/planu wdrażania konkretnych działań proekologicznych wraz z określeniem wymiernych wskaźników ekonomicznych, jakie posłużą ocenie jego skuteczności po zakończeniu wdrożenia

Dla kogo?

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedsiębiorstwa, w których pracują osoby wykonujące czynności na stanowiskach kierowniczych lub zajmują się wdrażaniem działań proekologicznych

Projekt skierowany jest do firm, które kwalifikują się jako:

 • Mikro przedsiębiorstwo – zatrudniające mniej niż 10 pracowników, jego roczny obrót i całkowity bilans roczny nie przekracza 2 miliony euro.
 • Małe przedsiębiorstwo - zatrudniające do 49 pracowników, których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
 • Średnie przedsiębiorstwo - zatrudniające do 249 pracowników, których roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 50 mln euro

Kiedy?

Szkolenia oraz doradztwo będą realizowane między styczniem 2014 a czerwcem 2015 roku

Gdzie?

Szkolenia będą prowadzone w 8 miastach wojewódzkich:

 • Łódź: maj - październik 2014
 • Bydgoszcz: maj - październik 2014
 • Lublin: czerwiec - październik 2014
 • Kraków: wrzesień - grudzień 2014
 • Katowice: wrzesień - grudzień 2014
 • Gdańsk: październik 2014 - luty 2015
 • Poznań: grudzień 2014 - marzec 2015
 • Warszawa: styczeń - kwiecień 2015

Organizacja

 • Każdy moduł szkoleń realizowany będzie podczas jednodniowych szkoleń warsztatowych, w odstępach cotygodniowych
 • Zajęcia odbywać się będą w ustalone dni robocze w godzinach 8:00-16:00
 • Po zakończeniu szkoleń, w przedsiębiorstwie przeprowadzone zostanie 3-dniowe doradztwo

Metody

Praca w 12-osobowych grupach gwarantuje wysoką jakość szkoleń. Nowoczesne metody szkoleniowe – interaktywne warsztaty, elementy seminarium, prezentacje. Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy i doradcy

Inwestycja

Szkolenie jest w 100 % finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Zgłoszenia

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w projekcie prosimy o kontakt

Tel. 508 197 295, 52 346 44 47, m.wojciechowska@prospero.com.pl