efs-kolor.jpg

Człowiek - najlepsza inwestycja

Projekt jest realizowany zgodnie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

styczeń 2014 - czerwiec 2015

Celem projektu jest wzrost przygotowania przedsiębiorstw z sektora MMŚP do prowadzenia „zielonej firmy” efektywnie i racjonalnie korzystającej z zasobów naturalnych poprzez objęcie wsparciem szkoleniowo-doradczym 75 przedsiębiorstw i 288 pracowników

Zapraszamy do kontaktu

Oddział w Bydgoszczy:

PROSPERO BUSINESS TRAINING s.c.

Ewa Polańska

PROSPERO BIS Sp. z o.o.

ul. Cicha 63, 85-650 Bydgoszcz

 

Biuro projektu:

ul. Smoleńska 154
85-871 Bydgoszcz

 

Tel: 508 197 295, 52 346 44 47

 

E-mail: m.wojciechowska@prospero.com.pl

Imię i Nazwisko lub Nazwa firmy*:

Adres E-mail*:

Treść zapytania*:


Konsultanci są do Państwa dyspozycji w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 - 16:00